Izgradnja nove pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno   Željeznička pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno, prva je novoizgrađena pruga u Hrvatskoj nakon 52 godine. Projektirana je za brzinu od 120 km/h koja je predviđena za lokalni prijevoz i...