Izgradnja nove pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno

 

Željeznička pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno, prva je novoizgrađena pruga u Hrvatskoj nakon 52 godine. Projektirana je za brzinu od 120 km/h koja je predviđena za lokalni prijevoz i ima svrhu približiti Grad Bjelovar i bjelovarsku regiju Gradu Zagrebu te bolje povezati Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku i Zagrebačku županiju. Prigradskim vlakovima na novoj pruzi stanovnicima regije omogućena je brža i kvalitetnija dnevna migracija na posao i školovanje.

Radovi na izgradnji nove pruge započeli su prosincu 2015. godine.

Pruga je puštena u promet 15. prosinca 2019. godine s voznim redom za 2019./2020. godinu.

Projektom je izgrađena jednokolosiječna, neelektrificirana željeznička pruga predviđena za prigradski željeznički promet duljine 12,2 km. Prilikom izrade projekta definirani su gabariti pružne dionice koja se u budućnosti može elektrificirati. Pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno projektirana je za brzinu od 120 km/h (s izuzetkom prvog luka iza željezničkog stajališta Gradec koji je projektiran za brzinu od 100 km/h) te za osovinsku masu od 22,5 t i 8 t/m.

Vrijednost ovoga projekta iznosi 34,4 milijuna eura. Od toga se 28,5 milijuna eura odnosi na financiranje radova i nadzora nad radovima, a preostalih 5,9 milijuna eura odnosi se na projektiranje, otkup zemljišta, plaćanje pristojbi za izdavanje dozvola. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Kohezijskog fonda

Projektom izgradnje nove željezničke pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno obuhvaćeno je sljedeće:

 • izgradnja donjega i gornjega pružnog ustroja s nasipima, zasjecima, usjecima, odvodnjom pruge i željezničko-cestovnim prijelazima
 • izgradnja triju nadvožnjaka, triju podvožnjaka i jednoga mosta
 • rekonstrukcija državne, lokalne i županijske ceste u duljini od 1,3 km
 • izgradnja novih spojnih i obilaznih cesta te poljskih i šumskih putova u duljini od oko devet kilometara
 • izgradnja triju željezničkih stajališta s nadstrešnicama i parkiralištima za osobna vozila u Lubenoj, Remetincu Križevačkom i Hagnju
 • rekonstrukcija stajališne zgrade u Gradecu te postojećeg željezničkog kolodvora Sveti Ivan Žabno, gdje je izgrađena i nova kolodvorska zgrada s parkiralištima za osobna vozila i bicikle
 • ugradnja signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za željezničke pruge od važnosti za lokalni prijevoz
 • izgradnja elektroenergetskih priključaka te vanjske i unutarnje rasvjete
 • izgradnju barijera za zaštitu od buke.

Projekt je proveden putem sljedećih ugovora:

 • Ugovora o izvođenju radova u iznosu 193,5 milijuna kuna koji je potpisan 26. kolovoza 2015. sa zajednicom ponuditelja koju čine Comsa, S.A.U. iz Španjolske i H. F. Wiebe GmbH&CO.KG iz Njemačke, a konačna ugovorena vrijednost radova iznosi 195,6 milijuna kuna
 • Ugovora za provođenju nadzora nad radovima u iznosu od 9,9 milijuna kuna koji je potpisan 26. kolovoza 2015. sa zajednicom ponuditelja koju čine SGS Adriatica d.o.o. i Investinženjering d.o.o. iz Hrvatske te SGS S.A. iz Švicarske, a konačna ugovorena vrijednost nadzora iznosi 12,8 milijuna kuna.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

VIDEO Nova pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno
VIDEO Svečano otvaranje nove pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno
Radovi
Skip to content