Potpora HŽ Infrastrukturi u ocjeni ponuda za radove

Potpora HŽ Infrastrukturi u ocjeni ponuda za radove   Cilj ovoga ugovora bio je izbor vanjskih konzultanta za članove Odbora za ocjenu ponuda za radove (postupci prema proceduri PRAG) za projekte HŽ Infrastrukture d.o.o. Okvirni ugovor potpisan je 12. travnja...
Skip to content