Natječaj za prijam pripravnika od 27. srpnja 2022.

HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje natječaj za prijam pripravnika u Sektoru financija, računovodstva i kontrolinga i Sektoru za mehanizaciju. Oglas za zapošljavanje objavljen 27. srpnja 2022. možete pogledati ovdje.

Natječaj za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme

HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje natječaj za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme u Sektoru za promet, Sektoru za održavanje, Sektoru za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Sektoru financija, računovodstva i kontrolinga, Sektoru nabave,...

Natječaj za prijam pripravnika

HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje natječaj za prijam pripravnika u Sektoru za promet, Sektoru za održavanje, Sektoru za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Sektoru za informatiku, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Sektoru financija,...
Skip to content