Proračun

Proračun   Financijski plan i izvršenje financijskog plana za 2024. godinu Financijski plan Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (NN 149/2023) Financijski plan HŽ Infrastrukture...

Planovi poslovanja

Planovi poslovanja 2024. Godišnji plan za 2024. godinu Poslovni plan 2024. – 2028. 2022. Rebalans plana poslovanja za 2022. godinu Plan poslovanja za 2022. godinu Plan poslovanja 2022.-2026. 2020. Rebalans plana poslovanja 2020. Plan poslovanja 2020. Plan...

Godišnja financijska izvješća i izvješća neovisnog revizora

Godišnja financijska izvješća i izvješća neovisnog revizora   HŽ Infrastruktura d.o.o. sastavlja godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Sukladno zakonom propisanim rokovima, HŽ...

Poslovna izvješća

Poslovna izvješća   HŽ Infrastruktura d.o.o. sastavlja godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Sukladno zakonom propisanim rokovima, HŽ Infrastruktura d.o.o. javno objavljuje...
Skip to content