Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok

Lokacijske dozvole Lokacijska dozvola 23.12.2015.pdf Lokacijska dozvola 31.10.2011.pdf Građevinske dozvole Građevinska dozvola, I. poddionica 30.12.2015. Građevinska dozvola, 3. faza, III. poddionica, 26. 7. 2017. Građevinska dozvola, 4. faza, IV. poddionica, 28. 4....
Skip to content