Natječaj za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme

HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje natječaj za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme u Sektoru za promet, Sektoru za održavanje, Sektoru za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Sektoru financija, računovodstva i kontrolinga, Sektoru nabave,...

Natječaj za prijam pripravnika

HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje natječaj za prijam pripravnika u Sektoru za promet, Sektoru za održavanje, Sektoru za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Sektoru za informatiku, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Sektoru financija,...
Skip to content