KORISNIČKI CENTAR
OPĆI UVJETI UGOVORA O PRISTUPU ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI
1p-150x150Datum objave
na mrežnim stranicama
  Odluka Uprave HŽI
1p-150x15013.12.2018.Izvješće o mreži 2020.UI-60-2-1/18
1p-150x15021.10.2019.Izvješće o mreži 2020. - pročišćeni tekst I. izmjene i dopuneUI-100-2-1/19