Željeznički propisi

 

Propisi Europske unije


 • Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora
 • Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica
 • Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji
 • Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu 
 • Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage Uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70


Propisi RH vezani uz željeznicu i tržište željezničkih usluga

 

 


 • Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14)
 • Zakon o željeznici (NN 94/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici (NN 148/13)
 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13)
 • Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom  i željezničkom prometu (NN 54/13)
 • Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o (NN 153/05)
 • Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/12)
 • Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)
 • Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00)
 • Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 101/00)
 • Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 136/14)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora (NN 136/14)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici glavnih istražitelja u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN 93/14, 93/14)
 • Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 127/05)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 121/07NN 101/12)
 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi  (NN 127/05)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (NN 16/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 127/05)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 127/05)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 121/07)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 110/10)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 8/11)
 • Pravilnik o registru željezničkih vozila (NN 87/11)
 • Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (NN 120/14)