HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje natječaj za prijam pripravnika u Sektoru pravnih poslova i u Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima.
Oglas za prijam pripravnika objavljen 7. siječnja 2020. možete pogledati ovdje.