HŽ Infrastruktura osigurala je europsko sufinanciranje za još dva važna projekta, i to iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF). Riječ je o Izradi tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije – Škrljevo  duljine 113 kilometara na riječkome prometnom pravcu te o Izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice na hrvatskom koridoru RH1. Preduvjet je to za realizaciju radova koji će u konačnici znatno podići kvalitetu željezničke infrastrukture na tim strateškim željezničkim pravcima.

Ukupni troškovi izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dionice Oštarije – Škrljevo iznose sedam milijuna eura, a Europska komisija odobrila je 85-postotno sufinanciranje tog projekta u iznosu od 5,95 milijuna eura. Preostalih 15 posto maksimalnog iznosa financirat će se vlastitim sredstvima. Projekt je izuzetno važan jer bi se njime trebali utvrditi optimalni načini uklanjanja uskoga grla na hrvatskome dijelu Mediteranskog koridora, upravo između Oštarija i Škrljeva, u cilju uspostave visokokvalitetna željezničkog prijevoza tereta i putnika na Mediteranskom koridoru te kvalitetne veze Luke Rijeka, Grada Rijeke i riječkoga bazena s drugim dijelovima Republike Hrvatske i Europe.

HŽ Infrastrukturi potpisom sporazuma s Europskom komisijom u listopadu ove godine dodijeljena su i 9,53 milijuna eura za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice Okučani – Vinkovci, što iznosi 85 posto prihvatljivih troškova projekta koji iznose 11,21 milijun eura. Nakon modernizacije dionica Okučani – Vinkovci, koja se nalazi na koridoru RH1 te je u europskim okvirima sastavni dio osnovne Transeuropske prometne mreže (Trans-European Transport NetworkTEN-T), ispunjavat će zahtjeve interoperabilnosti. Time će se omogućiti razvoj postojećih željezničkih kapaciteta, smanjenje vremena prijevoza tereta i putnika te daljnji razvoj tog koridora, koji se proteže od Savskog Marofa (državna granica s Republikom Slovenijom), preko Zagreba, Dugog Sela i Novske do državne granice s Republikom Srbijom. Projekt izrade projektne dokumentacije za dionicu Okučani – Vinkovci duljine 131 kilometar, kao preduvjet realizacije radova, nastavak je osuvremenjivanja prometnog koridora RH1 sufinanciranog europskim sredstvima. Na tom su koridoru europskim novcem već modernizirane pružne dionice Vinkovci – Tovarnik – državna granica i Okučani – Novska, a u projektiranju je i izgradnja drugoga kolosijeka između Dugog Sela i Novske.