Željeznički propisi

Propisi Europske unije


 • Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora
 • Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica
 • Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji
 • Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu 
 • Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage Uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70

 


Propisi RH vezani uz željeznicu i tržište željezničkih usluga


 • Zakon o željeznici (NN 32/19)
 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13)
 • Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zašiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)
 • Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom  i željezničkom prometu (NN 54/13, 96/18)
 • Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o (NN 153/05)
 • Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/12)
 • Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)
 • Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00, 101/00, 98/19)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN 107/16)
 • Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu (NN 94/15)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkom prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (NN 128/08)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav (NN 129/10 i NN 23/11)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav (NN 97/15)
 • Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava (NN 95/17 i NN 57/18)
 • Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu (NN 98/17)
 • Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu (NN 156/08)
 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05 i NN 16/08)
 • Pravilnik o željezničkim vozilima (NN 121/15)
Skip to content