Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci

 

Riječ je o iznimnom željezničkom infrastrukturnom projektu čija procijenjena vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi milijardu i 517 milijuna kuna za koji je osigurano 85-postotno financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, točnije putem Operativnog programa Promet 2007. – 2013 te iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Preostalih 15 posto vrijednosti projekta financirat će se iz nacionalnih sredstava.

Dio je to velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti na Mediteranskom koridoru jedinstvene transeuropske prometne mreže TEN-T (prometni koridor RH2). Projektom se planira:

 • izgradnja drugoga kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4 km (uz rekonstrukciju kolodvora Dugog Sela 38,23 km)
 • rekonstrukcija lukova na postojećem kolosijeku ukupne duljine 9,4 km
 • veća rekonstrukcija postojećih kolodvora Dugo Selo, Vrbovec i Križevci te pripadajućih stajališta
 • izgradnja novog kolodvora Gradec
 • izgradnja šest novih mostova i rekonstrukcija sedam postojećih
 • ukidanje ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza koji će biti zamijenjeni sa 12 križanja (denivelacija) u dvije razine i dvaju pješačkih prijelaza koje će zamijeniti novi pothodnici
 • nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče
 • modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za koridorske željezničke pruge
 • gradnja oko 20 km zidova za zaštitu od buke te novih spojnih i obilaznih cesta u duljini oko 25 km (servisne ceste).

Rekonstrukcijom pojedinačnih lukova, pružnih građevina i stabilnih postrojenja za električnu vuču omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h na cijeloj duljini pružne dionice, kolodvori će se rekonstruirati za prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m odnosno prijam interoperabilnih vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m i najveće dopuštene mase 25 t/o, dok će se stajališta osposobiti u skladu sa zahtjevima za lokalni putnički prijevoz.

Projekt se provodi kroz dva ugovora:

 • Ugovor o izvođenju radova vrijedan 1.239.557818,93 kuna koji je potpisan sa zajednicom ponuditelja koju čine hrvatske tvrtke DIV d.o.o., DALEKOVOD d.d. i ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.
 • Ugovor za nadzor nad radovima vrijedan 14.425.088,61 kuna koji je potpisan sa zajednicom ponuditelja koju čine SGS Adriatica d.o.o. i Investinženjering d.o.o.

Radovi su započeli 25. srpnja 2016. na vrbovečkome području.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr 

 

Radovi
Potpisivanje ugovora
Skip to content