kolodvor2.jpg

HRVATSKE ŽELJEZNICE
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
NEKRETNINE


HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. raspolaže s jednim od najvećih portfelja nekretnina u zemlji.
Fond nekretnina sastoji se od gotovo 600 željezničkih kolodvora i stajališta, osam hotela i odmarališta, brojnih poslovnih zgrada, te 1.154 stanova.
Radi se o nekretninama u vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. i nekretninama u državnom vlasništvu dane na upravljanje HŽ Infrastrukturi d.o.o.
Velik dio nekretnina nalazi se na atraktivnim lokacijama u gradovima i mjestima diljem Republike Hrvatske, često u samim gradskim središtima, te mjestima cirkulacije velikog broja putnika i građana.
Osim objekata, HŽI na raspolaganju ima oko 20.000 katastarskih čestica (zemljišta u pružnom pojasu i izvan njega).

baner png.png

NEKRETNINE su Upravno područje u sastavu trgovačkog društva HŽ Infrastrukture d.o.o. 
Upravljaju nekretninama koje su predviđene za zakup, a na upravljanju su ili u vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o, te nekretninama koje su predviđene za prodaju, a u vlasništvu su HŽ Infrastrukture d.o.o.
Provode postupak sklapanja ugovora vezano uz nekretnine sukladno zakonskim odredbama i propisima HŽI.