brzi 1web.jpg

 


KORISNIČKI CENTAR

U korisničkom centru nalazi se aplikacija za naručivanje i otkazivanje trasa vlakova, aplikacija pomoću koje se unose podaci o sastavu vlakova u informatički sustav upravitelja infrastrukture kao i programi za pregled:
- kretanja vlaka
- kretanja vagona
- ispis teretnice vlaka

Omogućuje se i pregled realiziranih usluga odnosno obračuni naknada za željezničke usluge, ugovori, dozvole, propisi te pristup aplikaciji za naručivanje i otkazivanje trasa vlakova.

 

IZVJEŠĆE O MREŽI

U skladu sa Zakonom o željeznici, HŽ Infrastruktura kao upravitelj infrastrukture donosi i objavljuje Izvješće o mreži.

Svrha Izvješća o mreži je pružiti jedinstven izvor osnovnih informacija koje su potrebne podnositelju zahtjeva za pružanje usluga prijevoza na željezničkoj infrastrukturi kojom upravlja HŽ Infrastruktura.

Izvješće o mreži izrađeno je u skladu s općom strukturom Izvješća o mreži koje je definiralo udruženje europskih upravitelja željezničke infrastrukture RNE.
Na stranici http://www.rne.eu/members_ns.html nalaze se izvješća o mreži zemalja članica.

Struktura Izvješća o mreži sadrži opće informacije, uvjete pristupa željezničkoj infrastrukturi, opis željezničke infrastrukture kojom upravlja HŽ-Infrastruktura d.o.o., postupke i uvjete dodjele infrastrukturnih kapaciteta, opis usluga koje pruža HŽ-Infrastruktura d.o.o., naknade za korištenje željezničke infrastrukture i usluge koje pruža HŽ-Infrastruktura d.o.o.

 

OPĆI UVJETI O PRISTUPU ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI

Opći uvjeti ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi određuju pravne, administrativne, tehničke i financijske ugovorne uvjete pod kojima željeznički prijevoznik može koristiti željezničku infrastrukturu kojom upravlja HŽ Infrastruktura d.o.o.
Opći uvjeti se primjenjuju na ugovore o pristupu željezničkoj infrastrukturi kojom upravlja HŽl. Potpisivanjem ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi, željeznički prijevoznik priznaje i prihvaća sadržaj Općih uvjeta i oni postaju sastavni dio ugovora o pristupu.