KARLOVAC – MRZLO POLJE

KARLOVAC – MRZLO POLJE Zbog sanacije dijela kolosijeka pruga Zagreb – Rijeka bit će zatvorena za promet između kolodvora Karlovac i Mrzlo Polje 26. siječnja od 8.55 do 13.55 sati. U tome razdoblju putnike će na relaciji Karlovac – Duga Resa i...

ORIOVAC – NOVA KAPELA-BATRINA

ORIOVAC – NOVA KAPELA-BATRINA Zbog strojnog čišćenja pružnog pojasa od raslinja na pruzi Novska – Tovarnik – državna granica između kolodvora Oriovac i Nova Kapela-Batrina od 22. do 25. siječnja, od 7.00 do 14.00 sati promet će teći jednim...

ŠKRLJEVO – RIJEKA

ŠKRLJEVO – RIJEKA Zbog obnove usjeka Sv. Ana pruga Zagreb GK – Rijeka bit će zatvorena za promet između kolodvora Škrlljevo i Sušak-Pećine od 21. do 31. siječnja 2019., osim subotom i nedjeljom, od 6.00 do 13.30 sati. U tome razdoblju putnike će na...

BORUT – PAZIN

BORUT – PAZIN Zbog sanacije željezničko-cestovnog prijelaza Zarečje pruga državna granica – Buzet – Pula bit će zatvorena za promet između kolodvora Borut i Pazin od 25. siječnja u 21.30 sati do 26. siječnja 2019. u 23.59 sati. U tome razdoblju putnike će na...

PULA – KANFANAR

PULA – KANFANAR Zbog sanacije željezničko-cestovnog prijelaza Kanfanar pruga državna granica – Buzet – Pula bit će zatvorena za promet u kolodvoru Kanfanar od 18. siječnja u 22.00 sati do 20. siječnja 2019. u 12.00 sati. U tome razdoblju putnike će na...