Modernizacija željezničko-cestovnih prijelaza


Željezničko-cestovni prijelaz
(ŽCP) jest mjesto križanja željezničke pruge ili industrijskoga kolosijeka i ceste u istoj razini. Može uključivati i križanje pruge s pješačkom i biciklističkom stazom ili drugim putovima namijenjenima prelaženju ljudi, životinja, vozila ili strojeva. Križanje željezničke pruge i druge prometnice mora biti izvedeno tako da promet po željezničkoj pruzi i drugoj prometnici teče sigurno te da je zajamčena sigurnost svih sudionika u prometu.

Svi željezničko-cestovni prijelazi u Republici Hrvatskoj, njih 1513, osigurani su u skladu sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

U razdoblju od 2015. do 2017. u modernizaciju i podizanje razine sigurnosti na 33 željezničko-cestovna prijelaza uloženo je 35 milijuna kuna. U prvoj polovini 2018. planira se u promet pustiti 21 modernizirani prijelaz.

HŽ Infrastruktura za osuvremenjivanje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge u razdoblju od 2018. do 2022. planira osigurati 143 milijuna kuna. Od toga iznosa 68 milijuna kuna čine sredstva Svjetske banke namijenjena za osiguranje 50 prijelaza. Financiranje modernizacije ostalih prijelaza bit će osigurano iz kredita komercijalnih i razvojnih banaka.