Svjetska banka – Projekt održivih željeznica Hrvatske u Europi

Cilj projekta je poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti javnog željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj, a namijenjen je za društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o.

Zajam broj 8500-HR za HŽ Infrastrukturu d.o.o. namijenjen je za podršku restrukturiranju društva i omogućavanju investicija koje će poboljšati efikasnost sustava.

NATJEČAJI U PROVEDBI
PONIŠTENI NATJEČAJI
SKLOPLJENI UGOVORI
PLANOVI I GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU
za dokument
Okvirni dokument upravljanja okolišem
– Sustainable Croatian Railways in Europe project
– projekt Održive željeznice Hrvatske u Europi (P147499)
– Revizija I. (Restrukturiranje)

Navedeni dokument je dio Procedura zaštite okoliša Svjetske banke. Zajam Svjetske banke HŽ Infrastrukturi d.o.o. ima za cilj ojačati i poduprijeti Projekt održive željeznice Hrvatske  u Europi te pružiti podršku provedbi Programa restrukturiranja i podršku strukturnoj reformi u smjeru održavanja i daljnjih investicija u infrastrukturu, odljev zaposlenika i refinanciranje postojećih obveza. U skladu s procedurama Svjetske banke na području zaštite okoliša, tijekom procesa evaluacije, HŽ Infrastruktura d.o.o. treba obaviti konzultacije s nevladinim organizacijama te ostalom zainteresiranom javnošću. Za Okvirni dokument upravljanja okolišem (Sustainable Croatian Railways in Europe – Održive željeznice Hrvatske u Europi (P147499)) obavljena je navedena procedura u razdoblju od 5. do 19. ožujka 2015. godine.

S obzirom na proces restrukturiranja Projekta, a u svrhu financiranja potprojekta Obnova dionice Savski Marof (uključivo) – Zagreb Zapadni kolodvor (isključivo) u skladu s procedurama Svjetske banke ponovno objavljujemo dokument.

Sukladno tome, pozivaju se svi zainteresirani dostaviti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s dokumentom Okvirni dokument upravljanja okolišem Sustainable Croatian Railways in Europe – Održive Hrvatske željeznice u Europi (P147499) – Revizija I. (Restrukturiranje) do predviđenog datuma putem elektroničke pošte infrastruktura.upiti@hzinfra.hr, na telefaks broj 01/378 33 26 ili poštom na adresu:
HŽ Infrastruktura d.o.o.
Mihanovićeva 12
10000 Zagreb
(uz napomenu: za poziv na javnu raspravu)

Javni uvid će se održati u razdoblju od 19. lipnja do 2. srpnja 2018. godine. Krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga je 29. lipnja 2018. godine.

Dokument za uvid možete pogledati u nastavku:

OKVIRNI DOKUMENT UPRAVLJANJA OKOLIŠEM