Rijeka

Rijeka 2 – kolodvor Rijeka – prostor za zakup

lokacija: kolodvor Rijeka vrsta nekretnine: lokacija za postavljanje kioska u prolazu unutar kolodvorske zgrade površina: 12,50 m² djelatnost: rent-a-car / agencija / trgovina / uslužna djelatnost tlocrt katastar