Ploče

  • lokacija: kolodvor Ploče
  • površina: 415 m²
  • Prostor je potrebno privesti namjeni. Moguće su sve namjene (uz prethodnu izradu projektne dokumentacije).