Osnovne organizacijske vrijednosti

 

VIZIJA

HŽ Infrastruktura d.o.o. želi implementirati europske standarde infrastrukturnog okruženja stvaranjem dodatnih vrijednosti za cjelokupnu zajednicu, uz prihvaćanje specifičnosti koje proizlaze iz geografskih obilježja zemlje u cilju nacionalne konkurentnosti na području EU-a. Usmjerenost na tržište, modernizacija i razvoj kao neizbježni preduvjet za konkurentnost u odnosu na ostale europske željezničke koridore polazne su osnove za kreiranje poslovne politike HŽ Infrastrukture d.o.o.

MISIJA

Misija HŽ Infrastrukture d.o.o. jest obavljanje funkcije upravitelja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća organiziranje i reguliranje željezničkog prometa, omogućavanje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o željeznici, organizaciju javnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njezinu zaštitu te poslove investiranja u gradnju željezničke infrastrukture. HŽ Infrastruktura d.o.o. želi svoje prihode vezati uz povećanje prihoda od pristupa željezničkoj infrastrukturi.

STRATEŠKI CILJEVI

 • povećanje kapaciteta pruge, a na najiskorištenijim dijelovima i izgradnja drugog kolosijeka, povećanje brzine (na prugama od međunarodnog značaja do 160 km/h, na regionalnim prugama do 120 km/h, a na lokalnim prugama do 80 km/h) i skraćivanje voznog vremena čime se, pored ostalog, stvaraju uvjeti za unapređenje prijevoznih usluga
 • povećanje razine sigurnosti te smanjenje broja nepredviđenih smetnji u prometu, što rezultira višom razinom redovitosti prometa i smanjenjem vjerojatnosti nastanka šteta i veličina šteta
 • suradnja s predpristupnim fondovima EU-a, odnosno financiranje investicijskih ulaganja iz predpristupnih fondova na temelju osmišljavanja i izrade kvalitetnih projekata i programa
 • osobito je važno ulaganje u dionice paneuropskih koridora X, V.b, V.c na kojima se prevozi najveći broj putnika i tereta, kako bi se prijevoz s europskih koridora preselio na hrvatske krakove paneuropskih koridora, pri čemu je važno uskladiti investicije sa susjednim zemljama koje se nalaze na istome koridoru
 • racionalizacija poslovanja kroz smanjenje broja radnika i smanjenje troškova održavanja stabilnih kapaciteta, što bi kroz povećani opseg prijevoza rezultiralo povećanjem prihoda od pristupa i korištenja željezničke infrastrukture
 • daljnji razvoj pozitivnih ekoloških učinaka
 • implementacija integriranoga informacijskog sustava, što će stvoriti uvjete za pravodobno donošenje poslovnih i operativnih odluka, te povećati razinu učinkovitosti i kvalitetu usluge
 • stvaranje preduvjeta za razvoj i povećanje lučkih kapaciteta
 • dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica HŽ Infrastrukture d.o.o. proširiti raspon djelovanja prema otvorenome tržištu te time povećati poslovne prihode
 • strateškom suradnjom s lokalnim samoupravama i ostalim HŽ-ovim društvima potaknuti zajedničke projekte kojima HŽ Infrastruktura može doprinijeti svojim sudjelovanjem


ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I PRINCIPI U ODNOSIMA S TREĆIMA

Organizacijske vrijednosti temelj su za kvalitetnu implementaciju strategije, misije, postavljanje organizacijske strukture i odnosa prema trećima. Organizacijske vrijednosti HŽ Infrastrukture d.o.o. jesu:

 1. timski rad – koji se sastoji od tolerancije, odnosno prihvaćanja različitosti, te kompromisa koji se postižu međusobnim ustupcima
 2. iskustvo, znanje i kompetentnost – razvijena, osposobljena i uhodana organizacija za poslove održavanja i osuvremenjivanja željezničke infrastrukture i reguliranje željezničkog prijevoza
 3. transparentnost informacija – iznošenje jasnih, jezgrovitih, nedvosmislenih i razumljivih informacija
 4. odgovornost – preuzimanje obveza i dužnosti u obavljanju posla, uključujući i posljedice
 5. ažurnost – pravodobno procesuiranje dobivene informacije na pravome mjestu
 6. kvaliteta usluge – pružiti kupcima kvalitetu visoke razine i zadovoljiti njegove potrebe u skladu s mogućnostima
 7. stalno usavršavanje i osobni razvoj – osobni razvoj i školovanje u svrhu uzajamnog napretka tvrtke, ali i osobnog razvoja
 8. suradnja sa sindikatima – podudaranje mišljenja i djelovanja u svrhu zajedničkih interesa
 9. etičnost – neiskorištavanje drugih radi vlastite vrijednosti
 10. povjerenje – sposobnost da se pridobije i održi vjera trećih osoba
 11. otvorenost – prihvaćanje novih ideja i spremnost na promjene
 12. prilagodljivost – sposobnost mijenjanja stajališta i djelovanja radi višeg cilja
 13. požrtvovnost – stavljanje tuđih interesa ispred vlastitih
 14. nulta tolerancija prema korupciji.