Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima