Dokumentacija o nabavi za promidžbu i vidljivost za Projekt „Modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“ objavljena je 03.05.2019. godine u EOJN.

Objavu pogledajte ovdje.