Fotografski natječaj Novoga lista i HŽ Infrastrukture

 

Prijave za natječaj moraju sadržavati:
– podatke o autoru (ime, prezime i adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela)
– naslov fotografije.

Fotografije dostaviti:
– u formatu 30 x 21 cm
– 300 dpi
– tif ili kvalitetan jpg
– na CD-u ili DVD-u u omotnici na adresu:
Novi list, natječaj za fotografiju, Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka
ili na e-adresu: natjecaj@novilist.hr.

Prijave i fotografije potrebno je dostaviti najkasnije do 24. rujna ove godine.

Stručna komisija pregledat će i ocijeniti sve pristigle fotografije te izdvojiti dvadeset četiri, koje će potom predstaviti na tiskanim i internetskim stranicama Novoga lista i HŽ Infrastrukture te omogućiti čitateljima i drugima da izaberu trinaest fotografija.

Izabranih trinaest fotografija (od predložene dvadeset četiri) za koje pristigne najviše glasova bit će nagrađeno s neto 1.000 kuna (ukupno 13.000 kuna) te objavljeno u kalendaru za 2019. godinu koji će čitatelji Novog lista dobiti na dar 6. prosinca ove godine.
Nagrađene fotografije koristit će se u promidžbene svrhe.