Dokumentacija vezana uz Izradu studijske dokumentacije modernizacije željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Okučani – Vinkovci objavljena je 23. 4. 2018.  u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Objavu pogledajte ovdje.