Dokumentacija o nabavi za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrljevo“ objavljena je 09.04.2018. godine u EOJN.

Objavu pogledajte ovdje.