Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok

 

Projektom je obuhvaćena modernizacija dionice ZaprešićZabok. Riječ je o dionici zagorske pruge, koja vodi do Čakovca, regionalnog je karaktera (R201 Zaprešić – Bedekovčina – Čakovec) te ima važnu ulogu u putničkome prijevozu na području zagrebačke aglomeracije. Za projekt čiji su prihvatljivi troškovi procijenjeni na iznos od 614,4 milijuna kuna osigurano je 85-postotno financiranje iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 15 posto vrijednosti projekta financirat će se iz nacionalnih sredstava.

Dionica se proteže kroz dvije županije, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, a projekt obuhvaća sljedeće zahvate na dionici duljine 23,85 km:

 • Građevinski parametri pruge poboljšat će se na projektiranu građevinsku brzinu od maksimalno 120 km/h. Pritom će se rekonstruirati pojedini lukovi na pruzi, odnosno postojeća trasa izmaknut će se na ukupno 6 km pruge, što će vozna vremena putničkih vlakova skratiti za oko 30 posto (sa sadašnjih 39 – 44 min na 28 min), a brzih vlakova za oko 50 posto (sa sadašnjih 31 min na 14 min).
 • Pruga će se elektrificirati.
 • Rekonstruirat će se kolodvori Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok, što podrazumijeva izgradnju novih perona (korisne duljine najmanje 160 m), pothodnika, nadstrešnica, parkirališta, rekonstrukciju kolodvorskih zgrada, razdvajanje kolodvora Zabok na putnički i teretni dio, izgradnju nove zgrade za smještaj signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ureda za izvršno osoblje u kolodvoru Zaboku.
 • U stajalištima Pojatno, Kupljenovo i Žeinci bit će izgrađeni novi peroni, nadstrešnice i parkirališta.
 • U kolodvorima i stajalištima bit će osiguran sustav videonadzora te vizualnog i audio obavještavanja putnika.
 • Na dionici ugradit će se novi signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji te uređaji daljinskog upravljanja prometom kako bi se osigurali preduvjeti za brže, ali i sigurnije prometovanje vlakova.
 • Suvremenim automatskim osiguranjem i sintetičkim popođenjem bit će modernizirano 15 željezničko-cestovnih prijelaza, četiri će prijelaza spojnim cestama biti preusmjerena na susjedne prijelaze, jedan će biti ukinut, a sve to kako bi se uz povećanje dopuštene brzine prometovanja vlakova podigla i propusnost i razina sigurnosti na sjecištima pruge i cesta.
 • Uredit će se odnosno rekonstruirati te izgraditi potpuno nove pružne građevine kao što su četiri nova armiranobetonska mosta Vučerna, Lužki potok, Črnec i Horvacka te cestovni most Horvacka. Radi odvodnje uredit će se 35 propusta i kanali te na mjestima gdje je to potrebno uporni/potporni zidovi.
 • S obzirom na to da će do Zaboka voziti elektromotorni vlakovi, to će pridonijeti zaštiti okoliša, i to smanjenjem emisije plinova te smanjenjem buke.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se osiguravaju sredstva za financiranje prihvatljivih troškova projekta potpisali su 9. studenoga 2017. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastruktura i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU). Vrijeme provedbe projekta je do kraja 2021.

Ugovor za radove na projektu modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok u vrijednosti 530.655.163,07 HRK HŽ Infrastruktura je potpisala 12. lipnja 2018. s tvrtkom SWIETELSKY d.o.o.

Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova vrijedan 13.475.811,97 HRK potpisan je 28. lipnja 2018. s tvrtkom DB Engineering & Consulting GmbH iz Njemačke.

Radovi se izvode na svim dionicama pruge:

 • U kolodvoru Novi Dvori uklonjeni su stari objekti te se izvode radovi na kolodvorskoj zgradi, zatim radovi na prediskopu građevinske jame pothodnika; izrada drenaže ispod podvožnjaka, izrada posteljice, geotekstila i zaštitnog sloja I. i II. kolosijeka.
 • Na kolodvorskoj zgradi Luka izvršena je sanacija krovišta, demontaža postojećeg crijepa, izrada krovne daščane oplate, te parne brane.
 • Izvršeno je uklanjanje objekata u kolodvoru Zabok.
 • Na dionici pruge izvedena je ugradnja tamponskog sloja, ugradnja tucanika i odrađeno je strojno regliranje kolosijeka.
 • Izvode se radovi na šljunčanim stupovima na devijacijama, radovi na iskopima, radovi na križanjima pruge i cesta, radovi na željezničkom mostu Vučerna, zatim radovi na cestovnom mostu Horvacka.
 • U tijeku je priprema izgradnje teretnog kolodvora Zabok i radova koji prethode izgradnji.
 • Za potrebe izvođenja radova izrađen je poljski put paralelan sa željezničkom prugom.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Radovi