HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 545 kolodvora i stajališta, 1512 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 538 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Na svim lokacijama gradilišta napreduju radovi na proširenju i rekonstrukciji željezničke infrastrukture terminala na riječkoj Brajdici, zajedničkom projektu Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture sufinanciranom iz Instrumenta za povezivanje Europe. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267 milijuna kuna,pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 195 milijuna kuna. U kolodvoru Rijeka Brajdica demontirana su četiri kolosijeka i izvode se radovi na donjem i gornjem pružnom ustroju (napravljen je iskop te se postavljaju kolosijeci i tračnice). Po završetku montiranja kolosijeka preostaje nasipanje tucanika i niveliranje kolosijeka. Također se izvodi rekonstrukcija kontaktne mreže. Uz kolodvorsku zgradu gradi se novi objekt u kojemu će biti smještena nova signalno-sigurnosna i telekomunikacijska oprema. Prema Sušaku izvode se najzahtjevniji radovi, oni na željezničkom tunelu. Gradi se portalna građevina duga 74 m otvorenog iskopa. Istodobno s tim radovima izvode se i radovi na proširenju cijevi tunela.

U sklopu projekta “Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)”, vrijednog 614,4 milijuna kuna, čijih se 85 posto vrijednosti sufinancira EU sredstvima, 1. travnja 2019. za željeznički promet zatvorena je dionica Zaprešić – Zabok, a putnike prevoze autobusi. Demontirani su kolodvorski i prolazni kolosijeci od Zaboka do Novih Dvora, a 23. travnja 2019. počinje strojna izmjena kolosijeka od Novih Dvora do Zaprešića. Izmjena će se izvoditi pružnim postrojenjem koje u istome prolasku demontira stari kolosijek te odmah polaže nove betonske pragove i tračnice. Također, izvode se radovi na sanaciji postojeće trase šljunčanim stupovima, na zaštiti građevne jame za iskope pothodnika, započela je izgradnja nove zgrade za smještaj SS i TK uređaja u Zaboku, ugrađuju se propusti duž cijele dionice, priprema se izgradnja novih armiranobetonskih željezničkih mostova, izvode se radovi na polaganju kolodvorskih kolosijeka i skretnica, grade se peroni u Novim Dvorima, saniraju se zgrade u kolodvorima, izvode se temelji za stupove kontaktne mreže itd.