RADOVI NA MREŽI

Na karti pogledajte gdje su trenutno u tijeku radovi i kako utječu na željeznički promet

IZGRADNJA NOVE PRUGE GRADEC-SV. IVAN ŽABNO

Ta je nova pruga predviđena za lokalni prijevoz, a svrha joj je približiti Grad Bjelovar i bjelovarsku regiju Gradu Zagrebu i bolje povezati Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku i Zagrebačku županiju. Njome će se stanovnicima regije omogućiti brža i kvalitetnija dnevna migracija na posao i školovanje prigradskim vlakovima, a putovanje od Bjelovara do Zagreba trajat će oko jedan sat. Radovi su započeli u prosincu 2015.

SANACIJA POTPORNIH ZIDOVA IZMEĐU PLAVNOG I KNINA

Zbog sanacije potpornih zidova pruga Oštarije – Knin – Split bit će zatvorena za promet između kolodvora Plavnog i Knina od 23. siječnja do 3. ožujka, osim subotom i nedjeljom, od 7.00 do 15.00 sati. U tom razdoblju putnike će na relaciji Knin – Gračac i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

 • 520 Split 8.22 – Knin 10.01 – Gračac 11.06 – Zagreb GK 14.30
 • 521 Zagreb GK 7.35 – Gračac 11.03 – Knin 12.05 – Split 13.37.

SANACIJA PREDUSJEKA TUNELA ZALUKE

Zbog sanacije predusjeka tunela Zaluke pruga Karlovac – Kamanje – državna granica bit će zatvorena za promet između kolodvora Ozlja i Kamanja od 30. siječnja do 28. veljače, osim subotom i nedjeljom, od 7.30 do 15.30 sati. U tome razdoblju putnike će na relacijama Ozalj – Bubnjarci i obratno te Ozalj – Metlika i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

 • 4404 Karlovac 9.10 – Ozalj 9.36 – Bubnjarci 9.59
 • 4406 Duga Resa 13.05 – Ozalj 13.46 – Bubnjarci 14.10
 • 7200 Karlovac 11.07 – Ozalj 11.33 – Metlika 12.05
 • 7202 Duga Resa 13.54 – Ozalj 14.49 – Metlika 15.21
 • 4405 Bubnjarci 10.07 – Ozalj 10.32 – Karlovac 10.57
 • 4407 Bubnjarci 14.21 – Ozalj 14.45 – Karlovac 15.11
 • 7201 Metlika 12.18 – Ozalj 12.50 – Duga Resa 13.37
 • 7203 Metlika 15.38 – Ozalj 16.10 – Karlovac 16.35.

SANACIJA USJEKA

Zbog sanacije usjeka pruga državna granica – Buzet – Pula bit će zatvorena za željeznički promet između kolodvora Lupoglav i Borut od 6. do 28. veljače, osim subotom i nedjeljom,  od 7.50 do 14.40 sati. U tome razdoblju putnike će na relaciji Borut – Buzet i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

 • 4702 Pula 6.50 – Borut 8.12 – Buzet 8.46
 • 4704 Pula 9.13 – Borut 10.33 – Buzet 11.07
 • 4707 Buzet 11.17 – Borut 11.52 – Pula 13.11
 • 4709 Buzet 13.00 – Borut 13.36 – Pula 15.08.

RADOVI IZMEĐU VRBOVCA I KRIŽEVACA

Zbog radova pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Vrbovec i Križevci od 25. veljače u 20.35 sati do 26. veljače u 7.15 sati. U tom razdoblju putnike će na relaciji Dugo Selo – Križevci i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

 • 2213 Zagreb GK 20.47 – Dugo Selo 21.09 – Križevci 21.46 – Koprivnica 22.12
 • 2215 Zagreb GK 22.34 – Dugo Selo 22.58 – Križevci 23.34 – Koprivnica 23.59
 • 2212 Koprivnica 20.31 – Križevci 21.02 – Dugo Selo 21.36 – Zagreb GK 21.58
 • 980 Osijek 1.06 – Križevci 5.25 – Dugo Selo 6.03 – Zagreb GK 6.27.

SANACIJA KLIZIŠTA

Zbog sanacije klizišta pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Botovo i Gyekenyes (Mađarska) 4., 5., 11. i 12. ožujka 2017. od 8.00 do 20.00 sati. U tim razdobljima putnike će na relacijama Koprivnica – Gyekenyes te Gyekenyes – Koprivnica – Zagreb GK prevozi autobusi umjesto vlakova:

 • 201 Zagreb GK 15.36 – Koprivnica 16.55 – Gyekenyes 17.45 – Budapest Keleti 22.14
 • 205 Rijeka 5.35 – Koprivnica 11.21 – Gyekenyes 12.11 – Budapest Keleti 16.14
 • 200 Budapest Keleti 5.45 – Gyekenyes 10.11 – Koprivnica 10.30 – Zagreb GK 12.00 – Rijeka 15.41
 • 204 Budapest Keleti 14.45 – Gyekenyes 19.16 – Koprivnica 19.49 – Zagreb GK 20.59.

NAPOMENA

Putnike koji putovanje međunarodnim vlakovima br. 200 i 204 počinju u Koprivnici prevoze vlakovi koji polaze prema voznome redu.

HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 542 kolodvora i stajališta, 1519 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 542 mosta. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
Cilj projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi je poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti javnog željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj, a namijenjen je za društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o.

Radovi na najvećem projektu HŽ Infrastrukture sufinanciranom iz EU-ovih fondova (iz Europskog fonda za regionalni razvoj), Rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, vrijednom milijardu i 500 milijuna kuna započeli su 25. srpnja 2016. godine. Izvođač radova (konzorcij koji čine tvrtke DIV, Dalekovod i Zagrebmontaža), trenutačno radi na više lokacija između Vrbovca i Križevaca. Na tri lokacije nove željezničke pruge grade se nasipi, na jednoj od tih lokacija rade se temelji kontaktne mreže, postavljaju stupovi za kontaktnu mrežu i ugrađuju armiranobetonski piloti koji će poslužiti kao temelji zida za zaštitu od buke. Također, radi se nasip za dvama novim kolosijecima u kolodvoru Vrbovcu te se radi na pet nadvožnjaka i jednom podvožnjaku. U 2017. očekuje se dodatno intenziviranje radova, pogotovo na dijelovima pruge u zoni u kojoj teče željeznički promet. Radovi na toj pruzi trebali bi biti završeni početkom 2020. godine.

Radovi na 203,4 milijuna kuna vrijednom projektu sufinanciranom do 85 posto iz Europskog fonda za regionalni razvoj, izgradnji nove jednokolosiječne pruge između Gradeca i Svetog Ivana Žabnog, koja će biti premosnica između koridorske pruge Dugo Selo – Koprivnica – državna granica i pruge Križevci – Bjelovar – Kloštar, započeli su u prosincu 2015. godine. Na trasi buduće pruge radovi se izvode na više lokacija. Izvođač radova, španjolsko-njemački konzorcij koji čine Comsa i Wiebe zajedno s podizvođačima, odradio je 90 posto zemljanih radova te je probijeno 11 od 12,2 km trase. Radilo se ili se radi na svih sedam velikih objekata, od čega su četiri završena (podvožnjaci HŽ, Paromlinska i Mali Gaj te most Glogovnica). Do kraja 2017. očekuje se konačni završetak radova. Tim projektom znatno će se skratiti vrijeme putovanja između Zagreba i Bjelovara te udovoljiti potrebama putnika iz regije koji zbog posla i školovanja svakodnevno putuju u Zagreb.