RADOVI NA MREŽI

Na karti pogledajte gdje su trenutno u tijeku radovi i kako utječu na željeznički promet

PROJEKT DUGO SELO – KRIŽEVCI

Zbog radova na gradnji drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Vrbovec i Križevci 16. veljače te od 19. veljače do 1. ožujka, osim 22., 23. i 24. veljače te u nedjelju, od 7.50 do 14.15 sati. U tom razdoblju putnike će na relacijama Vrbovec – Križevci i obratno te Vrbovec – Koprivnica umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

Napomena:

U subotu 24. veljače na relaciji Dugo Selo – Zagreb GK putnici vlaka br. 786 (Virovitica 4.41 – Zagreb GK 7.11) bit će prevezeni vlakom br. 2104 (Novska 5.01 – Zagreb GK 7.20), koji iz kolodvora Dugo Selo polazi u 6.56 sati.


Zbog radova na gradnji drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Vrbovec i Križevci od 2. do 15. ožujka, osim u nedjelju, od 7.50 do 14.15 sati. U tom razdoblju putnike će na relacijama Vrbovec – Križevci i obratno te Vrbovec – Koprivnica umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

Napomena:

U subotu 3. i 10. ožujka na relaciji Dugo Selo – Zagreb GK putnici vlaka br. 786 (Virovitica 4.41 – Zagreb GK 7.11) bit će prevezeni vlakom br. 2104 (Novska 5.01 – Zagreb GK 7.20), koji iz kolodvora Dugo Selo polazi u 6.56 sati.

ŠKRLJEVO - RIJEKA

Zbog obnove usjeka pruga Zagreb GK – Rijeka bit će zatvorena za promet između kolodvora Škrljevo i Sušak Pećine od 24. veljače u 6.00 sati do 25. veljače u 18.00 sati. U tom razdoblju putnike će na relaciji Škrljevo – Rijeka i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje. Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.


Zbog obnove usjeka pruga Zagreb GK – Rijeka bit će zatvorena za promet između kolodvora Škrljevo i Sušak Pećine od 6. do 9. veljače, od 12. do 16. veljače te od 19. do 23. veljače od 6.00 do 13.20 sati. U tom razdoblju putnike će na relaciji Škrljevo – Rijeka i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje. Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.


Zbog obnove usjeka pruga Zagreb GK – Rijeka bit će zatvorena za promet između kolodvora Škrljevo i Sušak Pećine od 27. veljače do 2. ožujka, od 6. do 10 ožujka, od 12. do 17. ožujka, od 19. do 24. ožujka te od 26. do 31. ožujka od 6.00 do 13.20 sati te od 3. ožujka u 6.00 sati do 4. ožujka u 18.00 sati. U tim razdobljima putnike će na relaciji Škrljevo – Rijeka i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje. Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

PERKOVIĆ - ŠIBENIK

Zbog zamjene pragova pruga Perković – Šibenik bit će zatvorena za promet između kolodvora Perković i Ražine od 12. veljače do 2. ožujka, osim subotom i nedjeljom, od 9.20 do 15.45 sati. U tom razdoblju putnike će na relaciji Šibenik – Perković i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi umjesto vlakova:

  • 5822 Šibenik 11.08 – Perković 11.42 – Unešić 11.56
  • 5824 Šibenik 14.25 – Perković 14.57
  • 5823 Unešić 12.05 – Perković 12.59 – Šibenik 13.33
  • 5825 Perković 15.09 – Šibenik 15.41.

Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

BORUT - PAZIN

Zbog strojne zamjene pragova pruga državna granica – Buzet – Pula bit će zatvorena za promet između kolodvora Borut i Pazin od 13. do 26. veljače, osim subotom i nedjeljom, od 8.15 do 16.45 sati. U tome razdoblju putnike će na relacijama Borut – Pazin i obratno te Lupoglav – Buzet i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje. Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.


Zbog strojne zamjene pragova pruga državna granica – Buzet – Pula bit će zatvorena za promet između kolodvora Borut i Pazin od 27. veljače do 6. ožujka, osim u subotu i nedjelju, od 8.15 do 16.45 sati. U tome razdoblju putnike će na relacijama Borut – Pazin i obratno te Lupoglav – Buzet i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje. Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

GENERALSKI STOL - GORNJE DUBRAVE

Zbog radova na održavanju pruga Zagreb GK – Rijeka bit će zatvorena za promet između kolodvora Generalski Stol i Gornje Dubrave 11. ožujka od 00:20 do 23.00 sata. U tome razdoblju putnike će na relacijama Generalski Stol – Ogulin i obratno, Generalski Stol – Moravice i obratno, Split – Zagreb i obratno, Zagreb – Ogulin i obratno te Zagreb – Moravice i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje. Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

SUNJA - SISAK CAPRAG

Zbog strojne zamjene pragova pruga Zagreb GK – Sisak – Novska bit će zatvorena za promet između kolodvora Sunja i Sisak Caprag od 10. do 11. ožujka od 8.40 do 18.50 sati te od 12. do 15. ožujka od 9.20 do 16.20 sati. U tim razdobljima putnike će na relacijama Sisak Caprag – Volinja i obratno, Sisak Caprag – Sunja i obratno, Volinja – Sisak i Sunja – Sisak umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje. Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 542 kolodvora i stajališta, 1512 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 548 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.

HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, vrijednom milijardu i 500 milijuna kuna, a s 85 posto sredstava sufinanciranom europskim sredstvima, radovi se izvode na otvorenoj pruzi i u kolodvorima, najviše u Vrbovcu i Gradecu, a početkom prosinca intenzivirali su se radovi na gornjem pružnom ustroju. Na područjima kolodvorā ugrađeno je nekoliko skretnica, među kojima se ističu one polumjera 1200 koje upravo zbog svojih iznimnih dimenzija (oko 65 m duljine) i konstrukcije omogućuju brzinu prometovanja vlaka u pravcu od 160 km/h odnosno 100 km/h pri skretanju. Izvodili su se i svi ostali radovi na pruzi vezani uz izradu nasipa i zaštitnog sloja, odvodnju, ali i radovi na mostovima, propustima, nadvožnjacima, zidovima za zaštitu od buke, signalno-sigurnosnim elementima, elementima kontaktne mreže i napajanju, telekomunikacijama itd. Zbog radova organizirana je posebna regulacija željezničkog prometa, a u određenim razdobljima putnike prevoze zamjenski autobusi.

Izgradnja jednokolosiječne lokalne pruge između Gradeca i Svetog Ivana Žabnog, vrijedne 223 milijuna kuna i s 85 posto sredstava sufinancirane iz Europskoga fonda za regionalni razvoj i Kohezijskoga fonda, u građevinskom je smislu u visokome stupnju dovršenosti. Sama pruga i objekti na pruzi poprimaju ili su već poprimili svoj konačan oblik. Izvodi se završno predizanje kolosijeka, a na mostu i nadvožnjacima provedena su statička i dinamička ispitivanja lokomotivom. U potpunosti je obnovljena kolodvorska zgrada u Gradecu i izgrađena nova zgrada u Svetom Ivanu Žabnom. U kolodvoru Sveti Ivan Žabno završeni su radovi na bočnom i otočnom peronu i ugrađeni su rasvjetni stupovi i nadstrešnica. Također, asfaltiraju se prilazi stajalištima. Početak probnih vožnji novom prugom, kojom će se znatno skratiti vrijeme putovanja između Zagreba i Bjelovara, očekuje se u proljeće 2018. godine.