Korak bliže “splitskome metrou”

Idućega ljeta profunkcionirat će splitski metro, a autobusni kolodvor bit će izmješten u Split Predgrađe. Brzi vlak vozit će putnike od splitske gradske luke do Kopilice…

HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 545 kolodvora i stajališta, 1512 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 538 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

 

Na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, vrijednom milijardu i 500 milijuna kuna, a s 85 posto sredstava sufinanciranom europskim sredstvima, trenutačno su radovi najintenzivniji na poddionici od Vrbovca do Križevaca (četiri nadvožnjaka i jedan podvožnjak, dijelovi pruge i brojni objekti na njoj kao što su mostovi, željeznički i cestovni propusti, pothodnici, kolodvori Vrbovec, Gradec i Križevci te stajalište Repinec itd.). Usto započeli su i radovi na području Dugog Sela, i to priprema za četiri nadvožnjaka te novi dio pruge prema Ostrni. Tvrtka Integral Inženjering a.d. iz Laktaša, koja je u cijelosti zamijenila podizvođača Hidroelektru niskogradnju i preuzela sve njihove preostale radove, postupno povećava dinamiku radova. Zbog radova organizirana je posebna regulacija željezničkog prometa, a u određenim razdobljima putnike prevoze zamjenski autobusi. Više o regulaciji prometa gore na Radovi na mreži.

Izgradnja jednokolosiječne lokalne pruge između Gradeca i Svetog Ivana Žabnog, vrijedne 223 milijuna kuna i s 85 posto sredstava sufinancirane iz Europskoga fonda za regionalni razvoj i Kohezijskoga fonda, u građevinskom je smislu u visokome stupnju dovršenosti. Sama pruga i objekti na pruzi poprimaju ili su već poprimili svoj konačan oblik. Izvršeno je završno predizanje kolosijeka, a na mostu i nadvožnjacima provedena su statička i dinamička ispitivanja lokomotivom. U potpunosti je obnovljena kolodvorska zgrada u Gradecu i izgrađena nova zgrada u Svetom Ivanu Žabnom. U kolodvoru Sveti Ivan Žabno završeni su radovi na bočnom i otočnom peronu i ugrađeni su rasvjetni stupovi i nadstrešnica. Također, asfaltirani su prilazi stajalištima.