RADOVI NA MREŽI

Na karti pogledajte gdje su trenutno u tijeku radovi i kako utječu na željeznički promet

SANACIJA PREDUSJEKA TUNELA ZALUKA

Zbog sanacije predusjeka tunela Zaluka pruga Karlovac – Kamanje – državna granica bit će zatvorena za promet između kolodvora Ozlja i Kamanja od 1. do 30. prosinca, osim subotom i nedjeljom, od 7.30 do 15.30 sati. U tom će razdoblju putnike na relacijama Ozalj – Bubnjarci i obratno te Ozalj – Metlika i obratno putnike prevoziti autobusi umjesto vlakova:

4404 Karlovac 9.10 – Ozalj 9.36 – Bubnjarci 9.59
– 4406
Duga Resa 13.05 – Ozalj 13.46 – Bubnjarci 14.10
4405 Bubnjarci 10.07 – Ozalj 10.32 – Karlovac 10.57
4407 Bubnjarci 14.19 – Ozalj 14.43 – Karlovac 15.09

– 7200 Karlovac 11.07 – Ozalj 11.33 – Metlika 12.05
– 7202
Duga Resa 13.54 – Ozalj 14.45 – Metlika 15.17
7201 Metlika 12.18 – Ozalj 12.50 – Duga Resa 13.40
7203 Metlika 15.38 – Ozalj 16.09 – Karlovac 16.34.

IZGRADNJA NOVE PRUGE GRADEC-SV. IVAN ŽABNO

Ta je nova pruga predviđena za lokalni prijevoz, a svrha joj je približiti Grad Bjelovar i bjelovarsku regiju Gradu Zagrebu i bolje povezati Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku i Zagrebačku županiju. Njome će se stanovnicima regije omogućiti brža i kvalitetnija dnevna migracija na posao i školovanje prigradskim vlakovima, a putovanje od Bjelovara do Zagreba trajat će oko jedan sat. Radovi su započeli u prosincu 2015.

RADOVI NA SANACIJI USJEKA NA DIONICI LUPOGLAV - BORUT

Zbog sanacije usjeka pruga državna granica – Buzet – Pula bit će zatvorena za promet između kolodvora Lupoglava i Boruta od 1. do 21 prosinca, osim subotom i nedjeljom, od 7.50 do 14.40 sati. U tom razdoblju putnike će na relacijama Borut ‒ Buzet i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

4702 Pula 6.50 ‒ Borut 8.12  Buzet 8.47
4704 Pula 9.15 ‒ Borut 10.34  Buzet 11.09

4707 Buzet 11.17 ‒ Borut 11.54  Pula 13.11
4709 Buzet 13.00 ‒ Borut 13.38  Pula 14.59.

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE NA DIONICI DUGO SELO – KRIŽEVCI

Dio je to velikoga projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti promet na cijelom prometnom koridoru od Državne granice s Mađarskom do Rijeke. Omogućit će se postizanje brzine vlakova od 160 km/h, te dodatno povećanje sigurnosti prometa. Značajno će se povećati kapacitet pruge te smanjiti vrijeme i povećati kvaliteta putovanja uz mogućnost uključivanja Bjelovara, Križevaca i Koprivnice u prigradski željeznički promet grada Zagreba. Radovi su započeli u srpnju 2016. te ne utječu na putnički željeznički promet.

ODRŽAVANJE PRUŽNOG POJASA IZMEĐU SUNJE I MAJURA

Zbog strojnog čišćenja pružnog pojasa pruga Sunja – Volinja – državna granica bit će zatvorena za promet između kolodvora Sunje i Majura od 6. do 9. prosinca od 11.40 do 17.10 sati. U tome razdoblju putnike će na relaciji Sunja – Volinja i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

  • 5109 Zagreb GK 13.53 – Sunja 15.22 – Volinja 15.49
  • 5114 Volinja 16.01 – Sunja 16.29 – Zagreb GK 18.01.

RADOVI NA ODRŽAVANJU PRUGE IZMEĐU BELOG MANASTIRA I OSIJEKA

Zbog strojnog reguliranja kolosijeka i uređenja zastorne prizme pruga državna granica – Beli Manastir – Osijek bit će zatvorena za promet između kolodvora Belog Manastira i Osijeka 13. prosinca od 7.20 do 15.30 sati. U tom razdoblju putnike će na relaciji Osijek – Beli Manastir i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

– 6204 Osijek 7.40 – Beli Manastir 8.10
– 6206 Osijek 10.10 – Beli Manastir 10.40
– 6208 Osijek 11.41 – Beli Manastir 12.11
– 6210 Osijek 13.25 – Beli Manastir 13.55

– 6205 Beli Manastir 8.20 – Osijek 8.49
– 6207 Beli Manastir 10.51 – Osijek 11.20
– 6209 Beli Manastir 12.24 – Osijek 12.53
– 6211 Beli Manastir 14.10 – Osijek 14.39.

RADOVI NA ODRŽAVANJU PRUGE IZMEĐU OSIJEKA I VLADISLAVACA

Zbog strojnog reguliranja kolosijeka i uređenja zastorne prizme pruga Osijek ‒ Strizivojna-Vrpolje bit će zatvorena za promet između kolodvora Osijeka i Vladislavaca 14. prosinca od 7.20 do 13.40 sati. U tom razdoblju putnike će na relaciji Osijek ‒ Strizivojna-Vrpolje i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

– 6323 Osijek 8.12 ‒ Strizivojna-Vrpolje 9.11
– 6325 Osijek 9.00 ‒ Strizivojna-Vrpolje 10.00

– 6324 Strizivojna-Vrpolje 10.12 ‒ Osijek 11.11
– 6326 Strizivojna-Vrpolje 11.30 ‒ Osijek 12.30.

RADOVI NA ODRŽAVANJU PRUGE IZMEĐU VINKOVACA I OSIJEKA

Zbog strojnog reguliranja kolosijeka i uređenja zastorne prizme pruga Vinkovci ‒ Osijek bit će zatvorena za promet između kolodvora Vinkovaca i Osijeka 15. prosinca od 8.30 do 15.20 sati. U tom razdoblju putnike će na relaciji Vinkovci ‒ Osijek i obratno prevoziti autobusi umjesto vlakova:

– 2604 Vinkovci 8.36 ‒ Osijek 9.18
– 2606 Vinkovci 12.01 ‒ Osijek 12.43

– 2603 Osijek 10.48 ‒ Vinkovci 11.30
– 2605 Osijek 13.53 ‒ Vinkovci 14.35.

RADOVI NA ODRŽAVANJU NA DIONICI OKUČANI - NOVSKA

Zbog vađenja provizorija mosta pruga Dugo Selo – Novska – Vinkovci bit će zatvorena za promet između kolodvora Okučana i Novske od 16. prosinca u 22.00 sata do 18. prosinca u 10.00 sati. Dana 17. prosinca putnike će umjesto vlakova prevoziti autobusi na relacijama Novska – Okučani i obratno te Okučani – Banova Jaruga i obratno.

Raspored zamjenskog prijevoza autobusima pogledajte ovdje.

HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 542 kolodvora i stajališta, 1519 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 542 mosta. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
Cilj projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi je poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti javnog željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj, a namijenjen je za društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o.

Radovi na najvećem projektu HŽ Infrastrukture sufinanciranom iz EU-ovih fondova, Rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, vrijednom milijardu i 500 milijuna kuna započeli su 25. srpnja 2016. godine. Izvođač radova jest konzorcij koji čine tvrtke DIV d.o.o., Dalekovod d.d. i Zagrebmontaža d.o.o., a trenutačno se radi na više lokacija uglavnom na širem području Vrbovca. Radovi uključuju izradu devijacije pruge ispred kolodvora Vrbovca (zemljani radovi, odvodnja, servisne ceste…). Na više križanja izvodi se i ugradnja šljunčanih i betonskih pilota te izgradnja nasipa, dok se u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Vrbovcu radi na sustavu odvodnje. Radovi na toj pruzi trebali bi biti završeni sredinom 2020. godine. Ove godine radovi neće znatnije utjecati na tijek željezničkog prometa, osim povremeno noću, dok će se na poddionici kod Vrbovca željeznički promet povremeno obustavljati tijekom sljedeće godine.

Radovi na 203,4 milijuna kuna vrijednom projektu sufinanciranom s 85 posto EU-ovih sredstava, izgradnji nove jednokolosiječne pruge na dionici između Gradeca i Svetog Ivana Žabnog, započeli su u prosincu prošle godine. Na trasi buduće pruge radovi se izvode na više lokacija. Izvođač radova, španjolsko-njemački konzorcij koji čine Comsa i Wiebe zajedno s podizvođačima, najviše napora ulaže u izvođenje zemljanih radova. ”Probijeno” je 10 od 12 kilometara trase te odrađeno 50 posto zemljanih radova koji bi trebali biti završeni do kraja godine. Također, istodobno se radi na četirima od sedam velikih objekata, a u ovoj godini trebali bi biti završeni, uvjetno rečeno, jeftiniji radovi u vrijednosti od otprilike 70 milijuna kuna. Sljedeće godine počinju radovi na gornjem pružnom ustroju, odnosno na postavljanju tračnica, pragova, skretnica…